Διαθέσεις-τοποθετήσεις μονίμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ32, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...