Διαθέσεις-τοποθετήσεις μονίμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ19-20 και Τεχνικών Ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...