Κατηγορία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εδώ μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις σχετικά με την Ιδιωτική Εκπαίδευση και τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Δημοσίευση Υ.Α. στο ΦΕΚ ΦΕΚ 3369 Β