Κατηγορία: Π.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», 8-10 Δεκεμβρίου 2017, στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου Κρήτης-1η Ανακοίνωση

Λήψη συνημμένου

ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο σχεδιασμό Επιμορφωτικού Προγράμματος σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολικής Μονάδας για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο σχεδιασμό Επιμορφωτικού Προγράμματος σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολικής Μονάδας για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Λήψη συνημμένου