Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ

Εδώ μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΕ01.19, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 1/5-01-2022 πράξη του ανακοινώνει (Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 111/5-1-2022) τις προσωρινές τοποθετήσεις και διαθέσεις σε Εργαστηριακά Κέντρα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01.19, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 αρμοδιότητάς του....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ – ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην περιοχή μετάθεσης Ηρακλείου κλάδων ΤΕ01.19, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΕ0119 ΔΕ0201 ΔΕ0202 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ εντυπο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΕ0119 ΔΕ0201 ΔΕ0202

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 30/1&2-11-2021 πράξη του ανακοινώνει (Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 16108/2-11-2021) : α) τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπ/κό κλάδου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 29/21-10-2021 πράξη του ανακοινώνει ((Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 15564/21-10-2021) : α) ανακλήσεις αποσπάσεων και διαθέσεων εκπ/κών β) τροποποιήσεις διαθέσεων, νέες διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 27/4 & 6-10-2021 πράξη του ανακοινώνει ((Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 14745/8-10-2021) : α) διάθεση εκπ/κού σε ΣΜΕΑΕ χωρίς αίτησή της β) τροποποιήσεις διαθέσεων και νέες διαθέσεις εκπ/κών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, ΠΕ80 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, ΠΕ80 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων όλων των νεοδιόριστων και μεταταγμένων εκπαιδευτικών (ΠΡΑΞΗ 26/22-09-2021)

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/22-09-2021 πράξη του ανακοινώνει (Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 13652/22-09-2021) : τροποποιήσεις προσωρινών τοποθετήσεων και διαθέσεων όλων των νεοδιόριστων και μεταταγμένων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ -ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 ΚΑΙ ΠΕ88 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΔΕ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου καλεί τους μονίμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ88: α) που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και β) που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 26/22-09-2021 πράξη του ανακοινώνει ((Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου:13651/22-9-2021 ) : α) ανακλήσεις διαθέσεων εκπ/κών β) τροποποιήσεις διαθέσεων και νέες διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03 ΚΑΙ ΠΕ04 ΓΙΑ Β΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΔΕ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου καλεί τους μονίμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών) : α) που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και β) που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 ΓΙΑ Β΄ ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΔΕ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου καλεί τους μονίμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) : α) που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ και β) που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου από άλλο ΠΥΣΔΕ,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Ανακοινοποίηση τοποθέτησης μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Ανακοινοποίηση τοποθέτησης μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Τοποθέτηση μόνιμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ86 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Τοποθέτηση μόνιμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ86 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ86 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ86 (Πληροφορικής) που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ, καθώς και αυτών που έχουν αποσπασθεί στο ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου από...

Νέος πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.

Νέος πίνακας μοριοδότησης των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Διαθέσεις υπεράριθμων εκπ/κών, τοποθετήσεις νεοδιόριστων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Διαθέσεις υπεράριθμων εκπ/κών, τοποθετήσεις νεοδιόριστων και αποσπάσεις εκπ/κών που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων ζητούσαν απόσπαση εντός του οικείου ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για μόνιμους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσους αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ

Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ79.01: που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου (δεν κατέστη δυνατό τον Ιούνιο να πάρουν οργανική θέση) που...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Α) ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ / ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου με τη με αριθμό 23/ 24-08-2021 πράξη του, ανακοινώνει τις προσωρινές τοποθετήσεις: α) των νεοδιόριστων και μεταταγμένων στην περιοχή μετάθεσης Ηρακλείου εκπαιδευτικών και β) των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 που βρίσκονται στη...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Τοποθετήσεις/αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (όσοι βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, όσοι αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσοι αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ)

Το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης των κάτωθι κατηγοριών: Κλάδου ΠΕ02 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, Κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ11 που έχουν αιτηθεί απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ – ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων και μεταταγέντων εκπαιδευτικών στην περιοχή μετάθεσης Ηρακλείου, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.09, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04 και ΠΕ88.05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ81-ΠΕ88 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79.01 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ81 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ82 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ83 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ87.01 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ -ΕΠΕΙΓΟΝ :Ανακοινοποίηση λειτουργικών κενών για τους νεοδιόριστους και μεταταγέντες εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας των κλάδων/ειδικοτήτων Θεολόγων (ΠΕ01), Φιλολόγων (ΠΕ02), Μαθηματικών (ΠΕ03) και Βιολόγων (ΠΕ04.04)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ01 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ02 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ03 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ04.04 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου, γιατί δε κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν τον Ιούνιο με τις οριστικές τοποθετήσεις σε οργανική θέση, να υποβάλουν εκ νέου μέχρι την...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ – ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων για την τοποθέτηση των νεοδιόριστων και μεταταγέντων εκπαιδευτικών στην περιοχή μετάθεσης Ηρακλείου, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ33 και ΠΕ85

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ01 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ03 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ04.02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ04.04 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ04.05 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ33 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ85

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ04.01 ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου, γιατί δε κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν τον Ιούνιο με τις οριστικές τοποθετήσεις σε οργανική θέση, να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 20-08-2021...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: Ανακοινοποίηση του πίνακα λειτουργικών κενών Γενικής Παιδείας για τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και ανακοινοποίηση του ονομαστικού πίνακα των υπεράριθμων εκπ/κών

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ανακοινοποίηση ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 12-8-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ : Α) ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β) ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

αιτηση υπεραριθμίας στο σχολειο ανακοινωση για τοποθετηση λειτουργικά υπεράριθμων 2021 έντυπο δήλωσης οριστικής τοποθέτησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , 12-8-2021 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ