Κατηγορία: ΣΤΕΛΕΧΗ

Προκηρύξεις, πίνακες μοριοδότησης, κατάληψη θέσεων ευθύνης κ.ά σχετικά με τα Στελέχη της Εκπαίδευσης

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π), Ηρακλείου Κρήτης

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π), Ηρακλείου Κρήτης

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων που δεν καλύφθηκαν από την υπό στοιχεία Φ.1.1/7073/20-04-2023 (ΑΔΑ: 6Ψ9546ΜΤΛΗ-9Β4) Απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων που δεν καλύφθηκαν από την υπό στοιχεία Φ.1.1/7073/20-04-2023 (ΑΔΑ: 6Ψ9546ΜΤΛΗ-9Β4) Απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Αίτηση-Δήλωσης-Προτίμησης-για-τοποθέτηση-σε-κενές-θέσεις  

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποψηφίων εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στην κενή θέση του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποψηφίων εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στην κενή θέση του Πρότυπου...

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με αφορμή τις τοποθετήσεις των διευθυντών στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία (των ΠΕΠΑΛ συμπεριλαμβανομένων) και τις επικείμενες τοποθετήσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, τονίζεται ιδιαίτερα η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 5043/2022 (Α’ 91)...

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων  Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων...

Ανακοινοποίηση καθορισμού ενοτήτων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης

Ανακοινοποίηση καθορισμού ενοτήτων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι: τα υποχρεωτικά ωράρια...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) Τελικός Αξιολογικός Πίνακας

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) από τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) από τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης ενοτήτων α) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης & β) Σχολικών Μονάδων ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης σε Συμβούλους Εκπ/σης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Κρήτης

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης ενοτήτων α) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης & β) Σχολικών Μονάδων ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης σε Συμβούλους Εκπ/σης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε....

Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης των ενοτήτων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Κρήτης – 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης των ενοτήτων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Γενικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Κρήτης – 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου -ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.) Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

ΠΔΕ Κρήτης: (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για την ανάθεση της Παιδαγωγικής Ευθύνης Ενοτήτων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ/θμιας Εκπ/σης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης

ΠΔΕ Κρήτης: (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για την ανάθεση της Παιδαγωγικής Ευθύνης Ενοτήτων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Δ/θμιας Εκπ/σης σε Συμβούλους Εκπαίδευσης (Δ_ΘΜΙΑ)_9Θ1Ψ46ΜΤΛΗ-ΥΣΦ ΕΝΤΥΠΟ ΔΠ1

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Φ. 351.1/150/33121/Ε3/ 22-03-2023 (ΦΕΚ 1964 τ.Β’/ 27-03-2023))

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)