Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση μετακίνησης μαθητών με προορισμό Πάτρα-Ναύπλιο σύμφωνα με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τευχ.Β΄) του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...