Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογήςΥπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) των ΔιευθύνσεωνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...