Ενημέρωση με τις νέες διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) (ΦΕΚ 4181/τ.Β΄/18-11-2019)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...