Αξιολόγηση – Απουσίες μαθητών/τριών από ξένα σχολεία που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και σε Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, για το σχ. έτος 2019-2020

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...