Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129004/Η2/12-10-2021 Υ.Α. ‘Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2021-22 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...