Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο πλαίσιο της β’ φάσης της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης, μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...