Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102141/Δ3/19-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου Ε.Α.Ε. (Β’ 3939)»» (ΦΕΚ 904/τΒ’/01-03-2022)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...