Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 – Επιπλέον ημέρα λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) – ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...