Πίνακας κατανομής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.Ν. Ηρακλείου, έπειτα από ψηφοφορία. Υποβολή ενστάσεων από 26-9-2016 μέχρι και 28-9-2016.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...