ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ 12ου Γ/ΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 292/2017 ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...