Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 2107) όπως ισχύει ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...