Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων τροποποίησης της κατάταξης Σχολών, Τμημάτων & Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων (Φ.253/53385/Α5/2022 (Β’ 2358)) και τροποποίησης των συντελεστών βαρύτητας (Φ.253.1/ 97339 /Α5/3-8-2022 (Β’ 4187))

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...