Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου στη Γερμανία (22-28/11/2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου στη Γερμανία (22-28/11/2021)