Ετικέτα: 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ΒΟΛΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ΒΟΛΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ