Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου