Ετικέτα: ΑΜΕΑ

Πρόσβαση για άτομα με αναπηρία σε σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες για τον νέο κορωνοϊό Sars- CoV-2

«Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε Ασπίδα μας η γνώση» σε προσιτές μορφές για άτομα με αναπηρία. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων και υποστήριξη των εκδηλώσεων και των δράσεων με αφορμή «την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» (βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.: 180324 /ΓΔ4/19/11/2019 Εγκυκλίου του Υ.Π.ΑΙ.Θ.)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων και υποστήριξη των εκδηλώσεων και των δράσεων με αφορμή «την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» (βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.: 180324 /ΓΔ4/19/11/2019 Εγκυκλίου του Υ.Π.ΑΙ.Θ.)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Υποστήριξη εκδηλώσεων και δράσεων στα σχολεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία (3η Δεκ.). Προθεσμία αποστολής υλικού από σχολεία για παρουσίαση σε εκδήλωση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (28-11-19)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Υποστήριξη εκδηλώσεων και δράσεων στα σχολεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία (3η Δεκ.). Προθεσμία αποστολής υλικού από σχολεία για παρουσίαση σε εκδήλωση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (28-11-19)