ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ