Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου