Ετικέτα: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 30/1&2-11-2021 πράξη του ανακοινώνει (Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 16108/2-11-2021) : α) τροποποιήσεις διαθέσεων εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπ/κό κλάδου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 27/4 & 6-10-2021 πράξη του ανακοινώνει ((Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 14745/8-10-2021) : α) διάθεση εκπ/κού σε ΣΜΕΑΕ χωρίς αίτησή της β) τροποποιήσεις διαθέσεων και νέες διαθέσεις εκπ/κών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, ΠΕ80 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ -ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, ΠΕ80 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 38/12-10-2020 πράξη του ανακοινώνει (αρ. απόφασης ΔΔΕ Ηρακλείου :19228/12-10-2020): α) ανάκληση διαθέσεων εκπ/κών και τροποποιήσεις διαθέσεων μόνιμων εκπ/κών για συμπλήρωση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 36/ 5 & 6-10-2020 πράξη του ανακοινώνει (αρ. απόφασης ΔΔΕ Ηρακλείου :18931/6-10-2020): α) προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπ/κού Ειδικής Αγωγής β) ανάκληση απόσπασης εκπ/κού, τροποποιήσεις διαθέσεων μόνιμων...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 32/21&23-9-2020 πράξη του ανακοινώνει (αρ. απόφασης ΔΔΕ Ηρακλείου :18159/23-9-2020): α) διαθέσεις...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ : Ανακλήσεις διαθέσεων-τροποποιήσεις διαθέσεων-τοποθετήσεις-διαθέσεις-αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου της πράξης 46/17-9-2019

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 46/17-9-2019 πράξη του (ημερομηνία απόφασης ΔΔΕ Ηρακλείου :17-09-2019) ανακοινώνει : α) αποσπάσεις μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ06 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου β) ανακλήσεις διαθέσεων και τροποποιήσεις διαθέσεων...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ : Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων-Διαθέσεων-Αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου της πράξης 45/11-9-2019

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 45/11-9-2019 πράξη του (ημερομηνία απόφασης ΔΔΕ Ηρακλείου :12-09-2019) ανακοινώνει : α) ανακλήσεις διαθέσεων και τροποποιήσεις διαθέσεων μόνιμων εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου β)...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ : Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων-Διαθέσεων-Αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου της πράξης 43/9-9-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 43/9-9-2019 πράξη του (ημερομηνία απόφασης ΔΔΕ Ηρακλείου : 10-09-2019) ανακοινώνει : α) αποσπάσεις μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ02 στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου β) αποσπάσεις και...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ : Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 43/9-9-2019 πράξη του (ημερομηνία απόφασης ΔΔΕ Ηρακλείου : 10-09-2019) ανακοινώνει : α) αποσπάσεις μονίμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ02 στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου β) αποσπάσεις και...