Ετικέτα: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (KA1) 3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ (KA2) 4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ...

Διορισμός εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης – Δικαιολογητικά για ανάληψη υπηρεσίας

Παρακαλούνται οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί κατά την προσέλευσή τους στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, να έχουν συμπληρώσει όλα τα παρακάτω έντυπα και να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία...

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων – integrated MSc)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων – integrated MSc) Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Τίτλου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ Αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ– ΕΒΠ σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα από μέρους σας τα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου να προσκομίσουν άμεσα όποια από τα ακόλουθα δικαιολογητικά δεν κατέθεσαν κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό εντοπιότητας Βεβαιώσεις σπουδών για σπουδάζοντα τέκνα Αποδεικτικά...