Έγκριση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2022-2023

Διαβιβαστικό Έγκρισης των ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023 Απόφαση Έγκρισης των ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΣΔ για το σχ. έτος 2022-2023