Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Σπουδές στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Σπουδές στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»