Ετικέτα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Σ.Ε.Ε. Ι.Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ: Διευκρίνιση για την καταγραφή της διδακτέας ύλης Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου στους σχετικούς πίνακες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Σχετική με την υπ’αρ. πρ. 183342/Δ2/22-11-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα “Παρακολούθηση και συντονισμόςτης ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά”)

Σ.Ε.Ε. Ι.Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ: Διευκρίνιση για την καταγραφή της διδακτέας ύλης Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου στους σχετικούς πίνακες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Σχετική με την υπ’αρ....

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση και ευχαριστίες προς τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση και ευχαριστίες προς τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων Φιλολόγων Ηρακλείου, σχολείων αρμοδιότητας Σ.Ε.Ε, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκηγια το ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019 υπ’ αριθμ. 71388/Δ2/08-05-2019 Υ.Α. (για την αξιολόγηση των μαθητών /-τριών Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ) από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων Φιλολόγων Ηρακλείου, σχολείων αρμοδιότητας Σ.Ε.Ε, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκηγια το ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019 υπ’ αριθμ. 71388/Δ2/08-05-2019 Υ.Α. (για την αξιολόγηση των μαθητών /-τριών Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ) από τη...