ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), να υποβάλουν  αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων τους – με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών τους στον ηλεκτρονικό φάκελό τους...