Ετικέτα: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Σ.Ε.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ:1η Ανακοίνωση Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών

Σ.Ε.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ:1η Ανακοίνωση Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών

Σ.Ε.Ε ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σ.Ε.Ε ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ