Ετικέτα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ

Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη των μαθητών του Γυμνασίου Τυλίσου

Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη των μαθητών του Γυμνασίου Τυλίσου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης στην Αθήνα του Γυμνασίου Τυλίσου – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης στην Αθήνα του Γυμνασίου Τυλίσου – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΓΟΝΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΑΓΟΝΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ