Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04 & ΠΕ86 για στελέχωση παιδαγωγικής ομάδας προγράμματος Horizon2020 “Connect”

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04 & ΠΕ86 για στελέχωση παιδαγωγικής ομάδας προγράμματος Horizon2020 “Connect”