Πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020

Πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο OpenEarth 2020