Ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής για την ακύρωση της Α’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2021

Ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής για την ακύρωση της Α’ φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2021