Ετικέτα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Διδακτική επίσκεψη της Α’ και Β’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στο Σπήλι Ρεθύμνου (27/01/2021)

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Διδακτική επίσκεψη της Α’ και Β’ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου στο Σπήλι Ρεθύμνου (27/01/2021)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου προς στην Ισπανία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (23-30/01/2022)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου προς στην Ισπανία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (23-30/01/2022)

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου Βιάννου στο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής ασφάλειας (17/12/2021)

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου Βιάννου στο Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής ασφάλειας (17/12/2021)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στα Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία) στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου στα Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία) στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση εκπ/κών και μαθητών του ΓΕΛ Μελεσών στο Μοντελιμάρ της Γαλλίας στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση εκπ/κών και μαθητών του ΓΕΛ Μελεσών στο Μοντελιμάρ της Γαλλίας στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS