ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κ.Σ.Η ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κ.Σ.Η ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ