Ετικέτα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου στην Αθήνα – επαναπρόκηρυξη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου στην Αθήνα – επαναπρόκηρυξη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχολείων και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 ή/και ομάδων ΠΕ04-ΠΕ86 προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Horizon2020 “Connect”

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σχολείων και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 ή/και ομάδων ΠΕ04-ΠΕ86 προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Horizon2020 “Connect”