Ετικέτα: ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων για την εξ αποστάσεως υλοποίηση Εργαστηρίου από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Π.-Ι.Τ.Ε.)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων για την εξ αποστάσεως υλοποίηση Εργαστηρίου από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Π.-Ι.Τ.Ε.)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Υπενθύμιση της εξ αποστάσεως επιμορφωτικής συνάντησης για τους 5ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (Δευτέρα, 16/1/2023)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Υπενθύμιση της εξ αποστάσεως επιμορφωτικής συνάντησης για τους 5ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (Δευτέρα, 16/1/2023) YouLEAD-Agenda-16 Jan

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Προώθηση Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικής με τις απουσίες μαθητών και μαθητριών λόγω της εποχικής γρίπης και Ενημέρωση συναδέλφων

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων, Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη: Προώθηση Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικής με τις απουσίες μαθητών και μαθητριών λόγω της εποχικής γρίπης και Ενημέρωση συναδέλφων α) για την Έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με αφορμή τη συμπλήρωση...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ευχές και Υπενθύμιση α) συμμετοχής στους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης, σχολικού έτους 2022-2023 και β) εκδήλωσης ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, με τίτλο «ΣΚΕΨΕΔΑΚΙΑ: Δημιουργική Σκέψη στην πράξη και στην Τάξη», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Π.-Ι.Τ.Ε.)

Σ.Ε.Ε., Ι.Α.ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΡΗΤΟΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στο δια ζώσης εργαστήριο «ΣΚΕΨΕΔΑΚΙΑ: Δημιουργική Σκέψη στην πράξη και στην τάξη»

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση διασχολικού, επιμορφωτικού Σεμιναρίου – Βιωματικού Εργαστηρίου ανατροφοδότησης –Συζήτησης Εργασίας, με θέμα: «Διαμόρφωση Ομάδας Φιλίας και Διαμεσολάβησης για την ενίσχυση του θετικού και την πρόληψη του αρνητικού στο Σχολείο – Επιμόρφωση μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών»

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση διασχολικού, επιμορφωτικού Σεμιναρίου – Βιωματικού Εργαστηρίου ανατροφοδότησης –Συζήτησης Εργασίας, με θέμα: «Διαμόρφωση Ομάδας Φιλίας και Διαμεσολάβησης για την ενίσχυση του θετικού και την πρόληψη του αρνητικού στο Σχολείο –...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή υποστηρικτικού υλικού ανατροφοδότησης (Β’ Μέρους) από το επιστημονικό- επιμορφωτικό Σεμινάριο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου <<Διδακτική Μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου>> (3 Οκτωβρίου 2022, σε συνεργασία με την αντίστοιχη συγγραφική Ομάδα του Ι.Ε.Π.)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή υποστηρικτικού υλικού ανατροφοδότησης (Β’ Μέρους) από το επιστημονικό- επιμορφωτικό Σεμινάριο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου <<Διδακτική Μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νέα Προγράμματα Σπουδών...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή υποστηρικτικού υλικού ανατροφοδότησης από το επιστημονικό- επιμορφωτικό Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου <<Διδακτική Μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου>>, σε συνεργασία με την αντίστοιχη συγγραφική Ομάδα του Ι.Ε.Π.

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή υποστηρικτικού υλικού ανατροφοδότησης από το επιστημονικό- επιμορφωτικό Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου <<Διδακτική Μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου>>, σε συνεργασία...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση διασχολικού, επιμορφωτικού Σεμιναρίου ανατροφοδότησης –Συζήτηση Εργασίας με τα παρακάτω θέματα: A. Σχολική ζωή και νέες προκλήσεις και Β. Ομάδες Διαμεσολάβησης και Φιλίας στο σχολείο

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση διασχολικού, επιμορφωτικού Σεμιναρίου ανατροφοδότησης –Συζήτηση Εργασίας με τα παρακάτω θέματα: A. Σχολική ζωή και νέες προκλήσεις και Β. Ομάδες Διαμεσολάβησης και Φιλίας στο σχολείο

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων των σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας, με αφορμή την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 142420/ΓΔ4 της 16ης -11-2022 («Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για τον «Συλλογικό προγραμματισμό και την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»)

Ενημέρωση συναδέλφων των σχολείων παιδαγωγικής αρμοδιότητας, με αφορμή την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 142420/ΓΔ4 της 16ης -11-2022 («Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. για τον «Συλλογικό προγραμματισμό και...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικής επίσκεψης στο ΓΕ.Λ. Πόμπιας Ηρακλείου- Συζήτηση Εργασίας και υλοποίηση επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τον Σύλλογο Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Πόμπιας Ηρακλείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικής επίσκεψης στο ΓΕ.Λ. Πόμπιας Ηρακλείου- Συζήτηση Εργασίας και υλοποίηση επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τον Σύλλογο Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Πόμπιας Ηρακλείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού με την Επέτειο του Πολυτεχνείου από το Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Ε.ΜΕ.-Π.Κ.)

Σ.Ε.Ε., ΙΩΑΝΝΑ Α.ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1) Περιλήψεις Ομιλιών_UCRC_19-20.11 2) UCRC-FYM_Draseis-21-22

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση Φιλολόγων για τη σειρά διδασκαλίας των Κεφαλαίων στην Ιστορία Γ’ Τάξης (Ο.Π.Α.Σ.)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση Φιλολόγων για τη σειρά διδασκαλίας των Κεφαλαίων στην Ιστορία Γ’ Τάξης (Ο.Π.Α.Σ.)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικών επισκέψεων και επιμορφωτικών Σεμιναρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΓΕ.Λ.ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικών επισκέψεων και επιμορφωτικών Σεμιναρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ 11ο ΓΕ.Λ Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ 1ο ΓΕ.Λ Ηρακλείου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση επιστημονικού-επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους/τις Φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ηρακλείου και Λασιθίου επιστημονικής αρμοδιότητας, με θέμα: << Διδακτική Μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου>>, σε συνεργασία με την αντίστοιχη συγγραφική Ομάδα του Ι.Ε.Π.

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση επιστημονικού-επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους/τις Φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ηρακλείου και Λασιθίου επιστημονικής αρμοδιότητας, με θέμα: << Διδακτική Μεθοδολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και Νέα Προγράμματα...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικών επισκέψεων και επιμορφωτικών Σεμιναρίων (ΓΕ.Λ. Αγίας Βαρβάρας, Εσπερινό Γυμνάσιο και Εσπερινό ΓΕ.Λ. (Λυκειακές Τάξεις) Τυμπακίου, Γυμνάσιο και ΓΕ.Λ. Αγίων Δέκα Ηρακλείου)

Ανακοίνωση ενδοσχολικής επίσκεψης και επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους/τις Φιλολόγους του Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου Ανακοίνωση ενδοσχολικής επίσκεψης και επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους/τις Φιλολόγους του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Αγίων Δέκα Ηρακλείου Ανακοίνωση...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ανακοίνωση ενδοσχολικών επισκέψεων και επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους/τις Φιλολόγους του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών και Πόμπιας Ηρακλείου

Ανακοίνωση ενδοσχολικών επισκέψεων και επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους/τις Φιλολόγους του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Μοιρών Ηρακλείου Ανακοίνωση ενδοσχολικών επισκέψεων και επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους/τις Φιλολόγους του Γυμνασίου και του Γενικού...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Πρόσκληση Διευθυντών/ Διευθυντριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου παιδαγωγικής αρμοδιότητας για ενημέρωση σχετικά με το νέο Φ.Ε.Κ. 4509/ 25ης-8-2022 (Μεταφορά ενημέρωσης με βάση τα προβλεπόμενα)

Πρόσκληση Διευθυντών/ Διευθυντριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου παιδαγωγικής αρμοδιότητας για ενημέρωση σχετικά με το νέο Φ.Ε.Κ. 4509/ 25ης-8-2022 (Μεταφορά ενημέρωσης με βάση τα προβλεπόμενα)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή συνολικού Προγράμματος επιμορφωτικών Σεμιναρίων (από 6-9-2022 έως και 9-9-2022)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Αποστολή συνολικού Προγράμματος επιμορφωτικών Σεμιναρίων (από 6-9-2022 έως και 9-9-2022)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Πρόσκληση συναδέλφων σε επιστημονική- επιμορφωτική Ημερίδα αναστοχασμού, αλληλοτροφοδότησης και διάχυσης καλών Πρακτικών: « …και θα αρμενίζουν, ω χαρά μας, ίσια στο ρόδινο γιαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας…» με Αρετή, Τόλμη, Πίστη, Ελπίδα, Δημιουργικότητα, Αλληλεγγύη και Αγωνιστικότητα

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Πρόσκληση συναδέλφων σε επιστημονική- επιμορφωτική Ημερίδα αναστοχασμού, αλληλοτροφοδότησης και διάχυσης καλών Πρακτικών: « …και θα αρμενίζουν, ω χαρά μας, ίσια στο ρόδινο γιαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας…» με Αρετή,...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων και προώθηση του Φ.Ε.Κ. 3126/ 30-4-2022 με τη νέα Τροποποίηση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών στα μαθήματα που εξετάζονται με την Τ.Θ.Δ.Δ. στις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) σχολικού έτους 2021-2022

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση συναδέλφων και προώθηση του Φ.Ε.Κ. 3126/ 30-4-2022 με τη νέα Τροποποίηση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών στα μαθήματα που εξετάζονται με την Τ.Θ.Δ.Δ. στις ενδοσχολικές...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Προώθηση Προγράμματος 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Π.Δ.Ε. Κρήτης

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Προώθηση Προγράμματος 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Π.Δ.Ε. Κρήτης 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Διευκρίνιση ΥΠΑΙ.Θ.-Ι.Ε.Π. για τα Λατινικά Γ’ Τάξης (Ο.Π.Α.Σ.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Σ.Ε.Ε., Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη, Προώθηση Διευκρίνισης Υ.ΠΑΙΘ-Ι.Ε.Π. για τα Λατινικά Γ’ Τάξης ΓΕ.Λ (Ο.Π.Α.Σ.) Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Εκπαιδευτικό υλικό για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α’ Τάξης και Β’ Τάξης (Ο.Π.Α.Σ.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (στην Τ.Θ.Δ.Δ.) για τις ενδοσχολικές εξετάσεις

Σ.Ε.Ε., Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη, Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού ενόψει των ενδοσχολικών εξετάσεων (Αρχαία Ελληνικά Α’ και Β’ Τάξης ΓΕ.Λ.) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ_ΑΕΓΓ_Α_ΛΥΚΕΙΟΥ_ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΑΙΑ_ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_ΤΘΔΔ_6η_ΕΚΔΟΣΗ_Α_ΛΥΚΕΙΟΥ_ΑΠΡ_2022 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΕΓΓ ΟΠΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΘΔΔ ΟΠΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Υπενθύμιση Φιλολογικού Συνεδρίου (11 και 12 Απριλίου 2022) – Ανακοινοποίηση Προγράμματος Συνεδρίου (λόγω μικρών αλλαγών)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Υπενθύμιση Φιλολογικού Συνεδρίου (11 και 12 Απριλίου 2022) – Ανακοινοποίηση Προγράμματος Συνεδρίου (λόγω μικρών αλλαγών)

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Προώθηση Προγράμματος και συνοδευτικών εγγράφων των 4ων Παγκρήτιων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Προώθηση Προγράμματος και συνοδευτικών εγγράφων των 4ων Παγκρήτιων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΝΑ: Πρόσκληση στο 3ο Φιλολογικό Συνέδριο «Ανάδειξης καλών Πρακτικών και Προτάσεων για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο Κοινοτήτων Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών» (Διοργάνωση: Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Κοινότητα Συνεργασίας Φιλολόγων Ηρακλείου και Λασιθίου αρμοδιότητάς της, με τη συμμετοχή και της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου, Μαρίας Παπαευσταθίου, καθώς και των Φιλολόγων αρμοδιότητάς της)- Αποστολή Προγράμματος

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΝΑ: Πρόσκληση στο 3ο Φιλολογικό Συνέδριο «Ανάδειξης καλών Πρακτικών και Προτάσεων για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο Κοινοτήτων Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών» (Διοργάνωση: Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστρια...

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΝΑ: Αποστολή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού σχετικά με τον Ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής και το 1922, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΝΑ: Αποστολή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού σχετικά με τον Ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής και το 1922, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ...