Ετικέτα: σύμβουλοι

Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Ενδοσχολικές και διασχολικές συναντήσεις επομένου διαστήματος –
Σεμινάρια «Web 2.0 για εκπαιδευτικούς»- «Διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών In-teractive Physics, Modellus και Mathematica»- «Το σχολικό βιβλίο σαν αντικείμενο έρευνας»

Σ.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Ενδοσχολικές και διασχολικές συναντήσεις επομένου διαστήματος – Σεμινάρια «Web 2.0 για εκπαιδευτικούς»- «Διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών In-teractive Physics, Modellus και Mathematica»- «Το σχολικό βιβλίο σαν αντικείμενο έρευνας»

Λήψη συνημμένου

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ενημέρωση Γυμνασίων και Λυκείων περ. εν. Ηρακλείου που συμμετέχουν στους 2ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (στο Ρέθυμνο, 26-28 Απριλίου 2018) σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ενημέρωση Γυμνασίων και Λυκείων περ. εν. Ηρακλείου που συμμετέχουν στους 2ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης (στο Ρέθυμνο, 26-28 Απριλίου 2018) σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Λήψη συνημμένου

Σ.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ομιλία με θέμα: E-kfovismos? Delete Σάββατο 21 Απριλίου 2018 13:00 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμο Ηρακλείου
Ομιλήτρια: Φωτεινή Παπαδάτου, Ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (link για αιτήσεις: https://goo.gl/b5YDWr )

Σ.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ομιλία με θέμα: E-kfovismos? Delete Σάββατο 21 Απριλίου 2018 13:00 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμο Ηρακλείου Ομιλήτρια: Φωτεινή Παπαδάτου, Ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (link για αιτήσεις: https://goo.gl/b5YDWr )

Λήψη συνημμένου

Σ.Σ. ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπ/κοφσ κλ. ΠΕ80 – Οικονομίασ (πρϊην κλ. ΠΕ15, κλ. ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40) που υπηρετοφν ςτα ΓΤΜΝΑ΢ΙΑ ςτισ Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, Λαςιθίου, Ρεθφμνησ και Χανίων τησ Περιφέρειασ Κρήτησ

Σ.Σ. ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπ/κοφσ κλ. ΠΕ80 – Οικονομίασ (πρϊην κλ. ΠΕ15, κλ. ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40) που υπηρετοφν ςτα ΓΤΜΝΑ΢ΙΑ ςτισ Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, Λαςιθίου, Ρεθφμνησ και Χανίων τησ Περιφέρειασ Κρήτησ

Λήψη συνημμένου