Ετικέτα: Τ.Υ.

ΥΠΑΙΘ: Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι 14-12-2020.

ΥΠΑΙΘ: Εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι 14-12-2020. Το link  της επιμόρφωσης για διευκόλυνση είναι το εξής: https://forms.gle/66nPm7DFjdHXZVTy7