Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου