Ετικέτα: ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά της ίδιας ή όμορης/όμορων ομάδας/δων σχολείων, για ρύθμιση υπεραριθμίας 2021

ανακοινοποίηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2021 Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων 2021 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ , 11 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ : ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2021

ανακοινωση για ρυθμιση υπεραριθμιας 2021 ΘΕΤΙΚΗ και ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ανακοινοποίηση του πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά της ίδιας ή όμορης/όμορων ομάδας/δων σχολείων, για ρύθμιση υπεραριθμίας 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ανακοινοποίηση του πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά της ίδιας ή όμορης/όμορων ομάδας/δων σχολείων, για ρύθμιση υπεραριθμίας 2020

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2018-2019. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2018-2019. Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά για ρύθμιση υπεραριθμίας.