Ετικέτα: ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ_ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ_ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ_4547_2018_ΦΕΚ_Α_102_ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Φ.Ε.Κ. 4412-2018_Y.A.