Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Βεβαιώσεις Εργοδότη (ένσημα) και Προϋπηρεσίας
Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

για το Σχ. Έτος 2021-2022

Η Απόφαση Αυτοδίκαιης Λύσης Σύμβασης Εργασίας ΔΕΝ περιέχεται στο συμπιεσμένο αρχείο σας.

Θα εντοπίσετε την ΑΔΑ της Aπόφασης Αυτοδίκαιης Λύσης Σύμβασης Εργασίας
στη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας σας και στη συνέχεια θα την αναζητήσετε στη Διαύγεια(c) Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών