Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Βεβαιώσεις Αποδοχών 2021

Μονίμων, Αναπληρωτών Κρατικού Προυπολογισμού, Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

* Οι βεβαιώσεις αποδοχών των Αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ έχουν σταλεί στους εκπαιδευτικούς με μήνυμα ηλεκτρονική αλληλογραφίας (mail) μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ.
(c) Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης