Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2016

Τροποποίηση των αριθμ. 170327/Ε2/26-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΥ94653ΠΣ-73Δ) και 2775/Ε2/11-1-2016 υπουργικών απόφασεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1 (MIS 520707), ΑΠ2 (MIS 485613), ΑΠ3 (MIS 485614)», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Τροποποίηση των αριθμ. 170327/Ε2/26-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΒΥ94653ΠΣ-73Δ) και 2775/Ε2/11-1-2016 υπουργικών απόφασεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1 (MIS 520707), ΑΠ2 (MIS 485613), ΑΠ3 (MIS 485614)», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Λήψη συνημμένου

Πρόσληψη 9 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, και ΠΕ10.50 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016

Πρόσληψη 9 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, και ΠΕ10.50 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016

Λήψη συνημμένου

Πρόσληψη 69 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50, ΠΕ08, ΠΕ11.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50, ΠΕ18 και ΠΕ19.50-20.50 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016

Πρόσληψη 69 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50, ΠΕ08, ΠΕ11.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.50, ΠΕ18.50, ΠΕ18 και ΠΕ19.50-20.50 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016

Λήψη συνημμένου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση δεκαπενθήμερης μετακίνησης και διαμονής μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ  Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου στη Δρέσδη Γερμανίας στα πλαίσια  υλοποίησης σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2015.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση δεκαπενθήμερης μετακίνησης και διαμονής μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου στη Δρέσδη Γερμανίας στα πλαίσια υλοποίησης σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2015.

Λήψη συνημμένου

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Σεμινάριο ανατροφοδότησης στο μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» για
τους εκπαιδευτικούς του «Διασχολικού Δικτύου Συνεργασίας» (Πειραματικού
ΓΕΛ Ηρακλείου – 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου – 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου).

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Σεμινάριο ανατροφοδότησης στο μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» για τους εκπαιδευτικούς του «Διασχολικού Δικτύου Συνεργασίας» (Πειραματικού ΓΕΛ Ηρακλείου – 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου – 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου).

Λήψη συνημμένου