Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση των συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου στην ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου, με προορισμό την πόλη των Χανίων και την περιοχή Αργυρούπολης Ρεθύμνου, στις 18/04/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση των συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου στην ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου, με προορισμό την πόλη των Χανίων και την περιοχή Αργυρούπολης Ρεθύμνου, στις 18/04/2018

Λήψη συνημμένου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας στο σχολείο από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας στο σχολείο από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης

Λήψη συνημμένου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση  84  μαθητών του τομέα  Διοίκησης  και  Οικονομίας της Β΄ και Γ΄τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου και 5 καθηγητών, με λεωφορεία από το 1ο  ΕΚ  Ηρακλείου και προορισμούς τις Μαργαρίτες Ρεθύμνου  (Αγγειοπλαστείο Τσικαλαριό), Μουσείο Ελεύθερνας, Μονή Αρκαδίου, Ρέθυμνο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση 84 μαθητών του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου και 5 καθηγητών, με λεωφορεία από το 1ο ΕΚ Ηρακλείου και προορισμούς τις Μαργαρίτες Ρεθύμνου (Αγγειοπλαστείο Τσικαλαριό), Μουσείο Ελεύθερνας, Μονή Αρκαδίου, Ρέθυμνο

Λήψη συνημμένου