Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2018

Σ.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ80 ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ:   Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Εξεταστέας Ύλης στα Μαθήματα Αρχές
Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των
Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019

Σ.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ80 ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Εξεταστέας Ύλης στα Μαθήματα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019

Λήψη συνημμένου

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση για αλλαγή ημερομηνίας και χώρου υλοποίησης 3ης ενημερωτικής Συνάντησης Φιλολόγων από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, προς τους /τις Φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου αρμοδιότητάς της

Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ: Ενημέρωση για αλλαγή ημερομηνίας και χώρου υλοποίησης 3ης ενημερωτικής Συνάντησης Φιλολόγων από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, προς τους /τις Φιλολόγους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου αρμοδιότητάς της

Λήψη συνημμένου

Σ.Ε.Ε. ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Διδακτέας –Εξεταστέας Ύλης στo Μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των Ημερήσιων και Εσπερι-νών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Σ.Ε.Ε. ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Διδακτέας –Εξεταστέας Ύλης στo Μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των Ημερήσιων και Εσπερι-νών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Λήψη συνημμένου