Ημερήσιο αρχείο: 1 Απριλίου, 2024

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Τυλίσου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου και Χανιά

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Τυλίσου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου και Χανιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής όλων των μαθητών του 13ου ΓΕΛ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και στην Ελούντα τον Απρίλιο του 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής όλων των μαθητών του 13ου ΓΕΛ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και στην Ελούντα τον Απρίλιο του 2024